Mặt bằng tổng thể dự án Condotel Premier Residence Phú Quốc gồm 5 khối căn hộ: Tòa S1 (05 tầng); Tòa S2 (07 tầng); Tòa S3 (10 tầng); Tòa S4 (10 tầng) và Tòa S5 (10 tầng). Ngoài ra dự án Premier Residence Phú Quốc còn gồm khối tòa nhà tiện ích cao 12 tầng nằm kế bên hai tòa S3 và S4. Các tiện ích đẳng cấp như hồ bơi tràn bờ, chòi vọng cảnh, bể bơi Jacuzzi, Pool Bả được bố trí ở trung tâm của toàn khi. 

Mặt bằng tổng thể Condotel Premier Residence Phú Quốc

CƠ CẤU CĂN HỘ PREMIER PRESIDENCE PHÚ QUỐC

Cơ cấu căn hộ Premier Residence Phú Quốc

MẶT BẰNG TÒA S1 CONDOTEL PREMIER RESIDENCE PHÚ QUỐC

[tabs][tab title=”MẶT BẰNG TẦNG 2″]mat-bang-condotel-premier-residence-phu-quoc-toa-S1-tang-2[/tab] [tab title=”MẶT BẰNG TẦNG 3″]mat-bang-condotel-premier-residence-phu-quoc-toa-S1-tang-3[/tab] [tab title=”MẶT BẰNG TẦNG 4″]mat-bang-condotel-premier-residence-phu-quoc-toa-S1-tang-4[/tab][/tabs]

MẶT BẰNG TÒA S2 CONDOTEL PREMIER RESIDENCE PHÚ QUỐC

[tabs][tab title=”MẶT BẰNG TẦNG 2″]mat-bang-condotel-premier-residence-phu-quoc-toa-S2-tang-2 copy[/tab] [tab title=”MẶT BẰNG TẦNG 3″]mat-bang-condotel-premier-residence-phu-quoc-toa-S2-tang-3[/tab] [tab title=”MẶT BẰNG TẦNG 4″]mat-bang-condotel-premier-residence-phu-quoc-toa-S2-tang-4[/tab] [tab title=”MẶT BẰNG TẦNG 5″]mat-bang-condotel-premier-residence-phu-quoc-toa-S2-tang-5[/tab] [tab title=”MẶT BẰNG TẦNG 6″]mat-bang-condotel-premier-residence-phu-quoc-toa-S2-tang-6 copy[/tab] [tab title=”MẶT BẰNG TẦNG 7″]mat-bang-condotel-premier-residence-phu-quoc-toa-S2-tang-7[/tab][/tabs]

MẶT BẰNG TÒA S5 CONDOTEL PREMIER RESIDENCE PHÚ QUỐC

[tabs][tab title=”MẶT BẰNG TẦNG 2″]mat-bang-condotel-premier-residence-phu-quoc-toa-S5-tang-2[/tab] [tab title=”MẶT BẰNG TẦNG 3″]mat-bang-condotel-premier-residence-phu-quoc-toa-S5-tang-3[/tab] [tab title=”MẶT BẰNG TẦNG 4″]mat-bang-condotel-premier-residence-phu-quoc-toa-S5-tang-5[/tab][tab title=”MẶT BẰNG TẦNG 5″]mat-bang-condotel-premier-residence-phu-quoc-toa-S5-tang-5[/tab] [tab title=”MẶT BẰNG TẦNG 6″]mat-bang-condotel-premier-residence-phu-quoc-toa-S5-tang-6[/tab] [tab title=”MẶT BẰNG TẦNG 7″]mat-bang-condotel-premier-residence-phu-quoc-toa-S5-tang-7[/tab][/tabs]

Chia sẻ với người thân