Chính sách báng hàng The Santo Port tháng 10-2022

Chính sách bán hàng Santo Port tháng 10 2022 (1)
Chính sách bán hàng Santo Port tháng 10 2022 (1)
Chính sách bán hàng Santo Port tháng 10 2022 (2)
Chính sách bán hàng Santo Port tháng 10 2022 (2)
Chính sách bán hàng Santo Port tháng 10 2022 (3)
Chính sách bán hàng Santo Port tháng 10 2022 (3)
Chính sách bán hàng Santo Port tháng 10 2022 (4)
Chính sách bán hàng Santo Port tháng 10 2022 (4)
Chính sách bán hàng Santo Port tháng 10 2022 (5)
Chính sách bán hàng Santo Port tháng 10 2022 (5)

 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HON THOM PARADISE ISLAND

(SHOPHOUSE PHONG CÁCH SANTORINI)

Mã số: CSBH 02v2/STR/SPG/09-2022

Áp dụng từ ngày 01/09/2022 đến 30/09/2022

S-Land giữ quyền thay đổi CS mà không cần báo trước

 

I. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

  1. Khách Hàng không sử dụng ưu đãi hỗ trợ lãi suất vay Ngân hàng
1.1     Khách Hàng hưởng Chiết khấu (CK) 12% (trừ trực tiếp vào Giá Bán Shophouse chưa bao gồm thuế GTGT và Phí bảo trì (PBT)) tại TTĐC
  • Tiến độ thanh toán:
ĐỢT THANH TOÁN SỐ TIỀN THANH TOÁN TIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN
  1 Ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) Đặt cọc lần 1   500.000.000 VNĐ   Tại thời điểm ký TTĐC
  2   Đặt cọc lần 2 10% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT đã bao gồm tiền thanh toán lần 1 là 500.000.000 VNĐ) Ngày thứ 10 kể từ ngày ký ghi trên TTĐC
  3 Ký Hợp Đồng Mua Bán (HĐMB) Thanh toán lần 1   10% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGT (đã bao gồm tiến độ thanh toán TTĐC)   Không muộn hơn ngày ký HĐMB (Dự kiến trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến hạn đặt cọc lần 2)
  4   Thanh toán lần 2   10% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày thứ 75 kể từ ngày ký ghi trên TTĐC
  5   Thanh toán lần 3   10% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày thứ 120 kể từ ngày ký ghi trên TTĐC
6 Thanh toán lần 4 10% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày 10/01/2023
7 Thanh toán lần 5 10% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày 10/04/2023
8 Thanh toán lần 6 10% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày 10/08/2023
9 Thanh toán lần 7 10% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày 15/12/2023
    10     Thanh toán lần 8   25% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) và 100% Phí bảo trì (“PBT”) Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo Bàn Giao thô và hoàn thiện mặt ngoài Shophouse (dự kiến 02/05/2024)
  11   Thanh toán lần 8 05% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu   - Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo Bàn Giao thô và hoàn
  1. Khách hàng sử dụng ưu đãi hỗ trợ lãi suất vay Ngân hàng

Tiến độ thanh toán

ĐỢT THANH TOÁN SỐ TIỀN THANH TOÁN TIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN
  1 Ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) Đặt cọc lần 1   500.000.000 VNĐ   Tại thời điểm ký TTĐC
  2   Đặt cọc lần 2 10% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT đã bao gồm tiền thanh toán lần 1 là 500.000.000 VNĐ) Ngày thứ 15 kể từ ngày ký ghi trên TTĐC
  3 Ký Hợp Đồng Mua Bán (HĐMB) Thanh toán lần 1 10% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGT (đã bao gồm tiến độ thanh toán TTĐC) Không muộn hơn ngày ký HĐMB (Dự kiến trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến hạn đặt cọc lần 2)
  4 Thanh toán lần 2 Ngân hàng giải ngân 70% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) (*) Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký ghi trên TTĐC
    5   Thanh toán lần 3   15% Giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT) và 100% PBT Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo Bàn Giao thô và hoàn thiện mặt ngoài Shophouse (dự kiến 02/05/2024)
        6       Thanh toán lần 3       05% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu -  Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo Bàn Giao thô và hoàn thiện mặt ngoài Shophouse (dự kiến 02/05/2024) -  CĐT trả lãi 10%/năm cho giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu tính từ khi CĐT nhận khoản tiền này đến hạn nhận GCN quyền sở hữu theo thông báo
  7   Thanh toán lần 4 05% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) (khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu) Theo thông báo của Chủ đầu tư khi Shophouse được cấp GCN quyền sở hữu

 (*) Trường hợp Khách hàng không vay đến 70% Giá Bán Shophouse gồm thuế GTGT, tại đợt thanh toán lần 2 KH sẽ bổ sung vốn tự có để đủ 70% Giá bán Shophouse gồm thuế GTGT

2.2   Chính sách ưu đãi Hỗ trợ lãi suất vay Ngân hàng

 Thời gian vay: tùy theo ưu đãi của các Ngân hàng.

ĐỢT THANH TOÁN SỐ TIỀN THANH TOÁN TIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN
  1 Ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) Đặt cọc lần 1   500.000.000 VNĐ   Tại thời điểm ký TTĐC
  2   Đặt cọc lần 2 10% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT đã bao gồm tiền thanh toán lần 1 là 500.000.000 VNĐ) Ngày thứ 15 kể từ ngày ký ghi trên TTĐC
  3 Ký Hợp Đồng Mua Bán (HĐMB) Thanh toán lần 1 10% Giá Bán Shophouse bao gồm thuế GTGT (đã bao gồm tiến độ thanh toán TTĐC) Không muộn hơn ngày ký HĐMB (Dự kiến trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến hạn đặt cọc lần 2)
  4 Thanh toán lần 2 Ngân hàng giải ngân 70% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) (*) Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký ghi trên TTĐC
    5   Thanh toán lần 3   15% Giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT) và 100% PBT Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo Bàn Giao thô và hoàn thiện mặt ngoài Shophouse (dự kiến 02/05/2024)
        6       Thanh toán lần 3       05% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu -  Trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo Bàn Giao thô và hoàn thiện mặt ngoài Shophouse (dự kiến 02/05/2024) -  CĐT trả lãi 10%/năm cho giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu tính từ khi CĐT nhận khoản tiền này đến hạn nhận GCN quyền sở hữu theo thông báo
  7   Thanh toán lần 4 05% Giá Bán Shophouse (gồm thuế GTGT) (khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện cấp GCN quyền sở hữu) Theo thông báo của Chủ đầu tư khi Shophouse được cấp GCN quyền sở hữu

  • Khách Hàng liên hệ trực tiếp với Ngân hàng cho vay về thủ tục, điều kiện vay, mức cho vay tối đa và các chính sách vay cụ thể
  • Việc nhận tài sản thế chấp đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Ngân hàng cho vay và các quy định pháp luật hiện hàn
  • Khách Hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay của Ngân hàng.

 II. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN SỚM

Khách Hàng thanh toán sớm so với tiến độ quy định của CĐT được nêu ở mục I.1, I.2 bằng vốn tự có (không trùng với khoản vay ngân hàng được CĐT hỗ trợ lãi suất) sẽ được hưởng mức ưu đãi lãi suất 10%/năm tính trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn cho các khoản thanh toán ít nhất 10 ngày trước ngày đến hạn của từng đợt thanh toán.

  • Khách hàng ký lên HĐMB thì khoản lãi thanh toán sớm này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán của các lần thanh toán tiếp.
  • Khách Hàng cá nhân sẽ nhận khoản lãi này sau khi CĐT đã trừ thuế TNCN

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH THEO THÁNG

Thời điểm áp dụng Mức chiết khấu (*)
Tháng 9/2022 7,0%

Điều kiện:

  • Không sử dụng ưu đãi hỗ trợ lãi suất của CĐT
  • Áp dụng có điều kiện theo Thông báo của CĐT tại từng thời điểm

(*): Chiết khấu trực tiếp vào Giá Bán Bất động sản chưa gồm thuế GTGT và PBT tại TTĐC

Lưu ý: CĐT có quyền thay đổi mức chiết khấu mà không cần Thông báo trước

IV.         CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ GÓI DỊCH VỤ QUẢN LÝ

GÓI DỊCH VỤ MÔ TẢ THỜI GIAN SỬ DỤNG
Miễn phí Dịch Vụ Quản Lý Dịch Vụ Quản Lý Shophouse (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3) (*) 03 năm (tính từ ngày nhận Bàn giao Shophouse)

(*): Không gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: dịch vụ giá trị gia tăng, trông xe, điện, nước, thu gom rác thải, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…của từng Shophouse, các chi phí dịch vụ này sẽ theo đơn giá thực tế và theo quy định được ban hành của bên thứ 3 (Ban Quản lý/hoặc Công ty Quản Lý) tùy từng thời điểm.

V. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
Khách Hàng là cá nhân/công ty/hoặc đại điện pháp luật của công ty sở hữu bất động sản khác (không bao gồm đất nền) do Sun Property/Sun Group (ko bao gồm Sun land) phân phối dưới hình thức Hợp đồng mua bán/Hợp đồng chuyển nhượng/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“Chủ sở hữu”) và vợ/chồng/con ruột/con dâu/con rể/tứ thân phụ mẫu của Chủ Sở Hữu.     Chiết khấu ngay 1% trên Giá Bán Shophouse chưa gồm thuế GTGT và PBT tại thời điểm ký Hợp đồng mua bán

VI. TẶNG GÓI HOÀN THIỆN SHOPHOUSE VỀ Ở/KINH DOANH SỚM

  ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI Lựa chọn 1 trong 2 ưu đãi sau
        Hoàn thiện Shophouse về ở/kinh doanh sớm trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao 1. Quà tặng Đồng hành: tặng 5 triệu đồng/m2 sàn xây dựng tại thời điểm Khách Hàng ký Hợp đồng thi công (trừ trực tiếp vào lần thanh    toán    đầu    tiên    của    Hợp    đồng    Thi    công)  (CĐT đưa ra các gói chi phí, tiêu chuẩn hoàn thiện và chỉ định đơn vị thi công)
2. Quà tặng Tân Gia: tặng 5 triệu đồng/m2 sàn xây dựng tại thời điểm nghiệm thu hoàn thiện nội thất shophouse. (Khách Hàng tự lựa chọn đơn vị thi công theo nhu cầu, chịu thuế TNCN và các chi phí khác nếu có)

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN S-LAND

Ø  Tại Hà Nội:

Địa chỉ: L1-B, tầng 1, Tòa T1, Sun Grand City Ancora Residence, số 3 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Hotline: 1800 6636

Ø  Tại thành phố Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Vincom B, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38 22 13 69

Xem thêm: Shophouse Santo Port Hòn Thơm

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ với người thân