Bảng giá mới của phân khu The Center dự án Sun Grand City Hillside Residence tháng 12/2022

Đợt ra hàng cuối cùng của phân khu Shophouse The Center có 21 căn bao gồm trục đường Milan; Taurmina; Burano

+ Đường Milan:

 • Mã căn M16 Diện tích: 121,1m2 – 88m2 – 458,6m2
 • Mã căn M20 Diện tích: 167m2 – 120m2 – 618m2
 • Mã căn M52 Diện tích: 176m2 – 80m2 – 418,6m2
 • Mã căn M68 Diện tích: 127,9m2 – 96m2 – 498,6m2
 • Mã căn M150 Diện tích: 130,4m2 – 96m2 – 497m2
 • Mã căn M155 Diện tích: 147,3m2 – 96m2 – 498,6m2
 • Mã căn M157 Diện tích: 144,5m2 – 96m2 – 504,2m2
 • Mã căn M197 Diện tích: 169,7m2 – 120 – 611,2m2
 • Mã căn M195 Diện tích:169,7m2 – 120m2 – 618,6m2

+ Đường Taormina

 • Mã căn T69 Diện tích: 129,3m2 – 96m2 – 501,4m2
 • Mã căn T45 Diện tích: 137,8m2 – 96m2 – 488,4m2
 • Mã căn T27 Diện tích: 118,9m2 – 88m2 – 448,4m2
 • Mã căn T31 Diện tích: 129,5m2 – 96m2 – 488,4m2
 • Mã căn T19 Diện tích: 114,7m2 – 80m2 – 420,6m2
 • Mã căn T07 Diện tích: 111,4m2 – 80m2 – 417,8m2

+ Đường Bunano

 • Mã căn B26 Diện tích: 129.3m2 – 96m2 – 491,2m2
 • Mã căn B24 Diện tích: 148,7m2 – 108m2 – 559,8m2
 • Mã căn B22 Diện tích: 127,3m2 – 104m2 – 539,6m2
 • Mã căn B16 Diện tích: 147,9m2 – 104m2 – 538,6m2
 • Mã căn B12 Diện tích: 138,7m2 – 104m2 – 528,4m2

 

Bảng hàng phân khu Shophouse The Center Tháng 12-2022
Bảng hàng phân khu Shophouse The Center Tháng 12-2022

Mặt bằng đánh dấu căn của Giỏ hàng The Center tháng 12/2022

Mặt bằng đánh dấu căn Shophouse The Center Tháng 12-2022

Tóm tắt chính sách bán hàng Shophouse The Center Tháng 12/2022

Chính sách bán hàng phân khu Shophosue The center tháng 12-2022
Chính sách bán hàng phân khu Shophosue The center tháng 12-2022
Chính sách bán hàng phân khu The Center Tháng 12-2022
Chính sách bán hàng phân khu The Center Tháng 12-2022

Phân khu The Center đang bán giai đoạn cuối cùng. Do vậy cơ hội để sở hữu một bất động sản có giá trị thương mại cao tại đây là rất hữu hạn. Hãy Liên hệ ngày với chúng tôi xem thực tế dự án cũng như để có được sự lựa chọn tốt nhất theo Hotline: 0963.00.3333

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ với người thân